پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با توجه به رساله آیت الله مکارم شیرازی اگر مایعی با کمی شهوت و کمی جهش از انسان خارج شود آیا منی بوده و باید غسل جنابت گرفت ؟ یا باید با شهوت کامل و فشار و جهش خارج شود تا آن مایع منی باشد؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده