پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام میخوام بارهبرمون صحبت کنم هیچ کس تاالان جواب منونداده خدابه من دردداده ولی هیچ ادمی رونزاشته کمک کنه 5سالم مشکل نازایی دارم وپول درمان ندارم خونه مردم کارمیکنم سیصدهزارمیگیرم بعدرهبرمیگه بچه بیارین خوب باکدوم پول درمان کنم ولی بجاش فکرکنم طلاق بدن راحت بشیم ومن هم خودکشی کنم ازاین دنیای نامردکه هیچ کس به فکرکسی نیست فقط ازرخبرمیخوام یه فکری کنه جواب بده چون زیادبهش نامه دادم ولی جوابی نیومدچرا.مریضم خودش پدرهست میدونه چه حسی داره مگه من ادم نیستم حس مادرانه داشته باشم5سال انتظاریه کمک میکشم خداپس کجای تویه فکری کن‌اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده