پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چگونه میتوان در anfis تعداد لایه ها و تعداد نرون ها را دید ؟ یا تعداد انها را تغییر داد برای حالت بهینه؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده