پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام اگراولین دخول بدون خونریزی انجام شودودختر براثرحادثه ی دیگر پرده بکارت خودرا از دست نداده باشد. ایا بازهم درمعاینه معلوم میشود که دخول انجام شده ؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پارگی بکارت) (بکارت)