پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام خسته نباشیدمن دختری بیست ساله هستم به دلیل احساس خطر ازدوستی باجنس مخالف ومحیط وسوسه انگیز دانشگاه ومیل جنسی زیادم میخواهم زود ازدواج کنم تا خدایی نکرده گناه نکنم قبلا خوانواده راضی به ازدواجم نبودند و میخواستند که ادامه تحصیل بدهم ولی من به انهاگفتم که میخواهم درکناردرسم زندگی هم بکنم والان مایل به ازدواجم هستنداما باوجودکم فرزند بودن و ظاهر اراسته وباحجاب ونسبتازیبا وپدرومادرجوان ومذهبی وکاملا مناسب عرف محل زندگیمان وبرخورد خوبم بادیگران هیچگاه گزینه ازدواج قرارنمیگیرم وخیلی کم خواستگار دارم بارها شده در مراسم های زنانه حضورداشته ام و نهایت ادب برخورد بادیگران راداشته وبسیاراراسته بوده ام دختران مشابه مراپسندیده اند اما من را نه.خیلی ها مرا تحسین میکنند و میگویند ارزوی داشتن دختری مثل من را دارند ولی واسه پسرشون ازم خواستگاری نمیکنند حتی بعضی ها به مامادرم میگویندکه دختری برای ازدواج به انها معرفی کندمادرم به صورت غیرمستقیم مرا میگوید اما نشنیده میگیرند نمیدونم مشکل از کجاست خیلی دعا میکنم چون در استانه ی گناهم اما فایده نداره خواهشمندم کمکم کنید و بگویید ایرادم در چیست نمیخواهم ازراه غیرشرع ازدواج کنماولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده