پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


درخواست جواب (ترجمه) MRI : لطفا نتیجه ام آر آی زیر رو تفسیر نمایید ؟ Right Knee Joint MRI: Medial and lateral menisci have normal shape and signal intensities. There is subtle increased T2W & TRIM SI of ACL suspicious for sprain. PCL , MCL , LCL and patellar tendon appear normal. Visualized bones and muscles have normal signal intensities. There is extra-articular edema and moderate knee joint effusionاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()