پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پسری ۱۸ ساله هستم زن دایی من به علت این که شوهرش درکش نمی کند با من دردو دل می کند و می خواستم بدونم که این صحبت ها ایرادی ندارد در حالی که خودم تحریک میشوم و من مجرد هستم درست هست که ارتباط را قطع کنم نظرتان را بگوید

1 پاسخ 1

سلام درددلی که باعث ایجاد شهوت بشه گناهست و بهتره هرچه زودتر به این رابطه پایان بدهید


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده