پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چه گونه میتوان (ip)فرد مقابل را در چت رومی پیدا کرد و با استفاده از (remote fesktop connection)به سیستم ان دستیابی پیدا کرد؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده