پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام علایم منی را به طور کامل توضیح دهید یعنی بگویید سست شدن یعنی چی یا شهوت یعنی چی

1 پاسخ 1

هر گاه شخص به ارگاسم(اوج لذت جنسی) برسه چه زن و چه مرد مایعی غلیظ ازش خارج میشه که بهش منی میگن


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(منی)