پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ایا، حمام ،کردن ،در، زمان، پریودی ،ضرر، دارد،؟

2 پاسخ 2

حمام رفتن درزمان پریودی باعث درد در زمان پریودی بعدی میشود
حمام کردن درزمان پریودی ضررندارد بلکه تمیز شدن نوعی داروست فقط اب سرد نباشد که پهلو دردبگیرین بهتره به یه دوش ساده اکتفا کنید . البته این نظر منه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پریودی) (ایا مذی ضرر دارد)