پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توضیح کامل در خصوص اسم 'ودود' که از اسما الهی است.

1 پاسخ 1

سلام علیکم اسم « ودود » از ریشه « وُدّ» به معنی « چیزی را دوست داشتن و برای آن آرزوی خیر کردن » آمده است. « ودود » صفت مشبهه است که ثبوت و دوام را می رساند. « وُدّ » بودن خداوند نسبت به مومنین صفتی ثابت و جزو ذات اوست؛ یعنی خداوند همیشه مومنین را دوست دارد و مثل این که (گویی ) همیشه برایشان آرزوی خیر دارد. ترکیب « این که گویی » را به این خاطر به کار بردم که آرزو کردن به آن معنایی که برای ما مطرح است برای خدا مطرح نیست؛ زیرا آرزو از طرف کسی است که خود توانایی کسب چیزی را نداشته باشد و در همان حال تمایل به دست آوردن و حاصل شدنش را هم داشته باشد. با توجه به معنی این اسم و ریشه آن، مشخص است که خداوند چه رابطه عجیب و زیبایی با مؤمنین دارد. او _ جل جلاله _ آن ها را دوست دارد و برایشان آرزوی خیر می کند و معلوم است که هر چه را که خداوند بخواهد و نسبت به بنده مؤمنش مطلوب بداند آن را محقق خواهد کرد. آثار این اسم نیز مانند سایر اسم ها حالت روحی و روانی مطلوب را در انسان ایجاد می کند. منبع: اسماء الحسنی/ مؤلف: استاد ناصر سبحانی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده