پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام و دشبی خوابیدم و دو بار از خواب پریدم 20 شعبان مصادف با 7خرداد بود. هر دوبار در خواب دیدم که شاخه ی درختی در سقف دهانم روییده که کمی سخن گفتن را برایم دشوار کرده.. آزار و اذیت و دردی به همراه نداشت. کمی هم در ضخامت به تنه ی درخت شبیه بود ولی در ابعاد سقف دهان. مادرم پیشنهاد کرد به پزشک مراجعه کنیم که خاله ان گفت فایده ای ندارد و راهی برایش نیست. هر بار سعی میکردم که آن را از دهانم بیرون بکشم ولی با درآوردنش یکی دیگر در دهانم می روییدو بیرون کشیدنش حالت منزجر کننده ای به من میداد و با اینکه کمی سخن گفتنم را دشوار کرده بود از بیرون کشیدنش منصرف شدم ولی کمتر حرف میزدم و میلم به حرف زدن را از دست داده بودم. با توجه به اینکه این خواب هم عجیب بود و هم دوبار در یک شب تکرار شد لطفا معنای آن را برایم روشن کنید... اجرکم عند الله.اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده