پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام دیگر باقلوا

1 پاسخ 1

قاقلاوا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نام ديگر باقلوا) (نام دیگر باقلوا) (نام دیگر باقلوا در جدول) ()