پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت کل نیم کره و مساحت قاعده و حجم نیم کرهاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت نیم کره) (مساحت کل نیمکره) (حجم نیم کره) (مساحت نیمکره) () (مساحت دایره) (مساحت ذو ذنقه)