پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


به کسی که مادر ندارد هم یتیم می گویند؟

1 پاسخ 1

یتیم به کودکانی که پدر یا مادر خود را از دست داده‌اند گفته می‌شود. به طور معمول لفظ یتیم در مورد کودکان به کار می‌رود


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()