پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


راه های کنترل خشم چیست؟

1 پاسخ 1

نماز کمک زیادی میکنه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده