پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نظر ایت الله خراسانی درباره کسی که نمی تواند باد معده خود را کنترل کند تا نمازش را بخواند؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده