پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من دوماهی میشه که محتلم نشد و این مرا خیلی نگران کرده من استمنا هم نمیکنم ولی نمیدونم چرا در دوماه گذشته محتلم نشده ام اگر میشه راهنماییم کنیداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (محتلم چیست)