پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

لا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نت وسط) (نت میانی) (نت میانی در جدول) (نت میانی پرسشکده) () (نت میانی درجدول) (وسط پرسشکده) (وسط) (واحد پول تايلند)