پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام . دنبال عاقد جهت صیغه کردن و دریافت صیغه نامه در شیراز هستم . ترجیحا میخوام دفترخانه نباشه . چون شخص مقابل خجالت میکشه که به دفترخانه مراجعه کنه. . مرسیاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شرایط عاقد) (صیغه موقت)