پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاقد بسته بندی یا ظرف ویژه

1 پاسخ 1

فله


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده