پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام من سوالی داشتم ایا هزینه زندگی بدر و مادر یا خوانواده بر دوش بسر بزرگ خانواده است از نظر اسلام . من از بچگی تا سن 22 سالگی کار کردم و در هزینه زندگی به بدرم کمک کردم و انها توقع دارند همیشه همین باشد ایا این درس است ایا من مسول هستم در برلبر انها که باید هرچه کار میکنم هزینه خانواده ام کنم دوسنشان دارم نمیخواهم ناراحت شوند و سختی بکشند اما در مورد اینده خودم هم مسول هستم نمیدونم چیکار کنماولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده