پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فدراسیون بین المللی اتومبیل رانی

1 پاسخ 1

فیا
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده