پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فرخنده بودن یا نبودن در جدولاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فرخنده بودن) (فرخنده بودن پرسشکده) (فرخنده بودن و نبودن) (فرخنده بودن ونبودن) (فرخنده بودن در جدول)