پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا یک جوان اهل افغانستان می تواند دختر ایرانی را عقد کند

1 پاسخ 1

اگر پاسپورت قانونی داشته باشی میشه رسمی عقد کنی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عقد)