پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در آیه 70سوره اسراء منظور از اینکه انسان را کرامت بخشیدیم چیست؟

1 پاسخ 1

کرامت انسان بر سایر موجودات, همانطور که همه میدانیم داشتن روح اوست, انسان میتواند با تزکیه ان به درجات بالا برسد و از بسیاری از موجودات اعم از فرشتگان مقرب تر و کامل تر شود, یا اینکه میتواند نسبت به فطرت الهی خود بی تفاوت بوده و زندگی ای که منطبق بر انچه غیر دین است داشته باشد, که در اینصورت زندگی از بسیاری از حیوانات بی ارزش تر و گاهی از تمام مخلوقات حیوانی تر خواهد بود. اگر به اطراف خود توه کنیم امثال این افراد را خواهیم دید, چه در غیرت, چه در عفاف, چه در حکومتداری و... البته این موضوع را به نظر حقیر, میتوان به برتری فیزیکی هم نسبت داد, مثلا تیزبینی عقاب, یا شنوایی سگ و...


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده