پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ﺩﻻﻻﻥ و ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ اﺳﻜﻨﺎﺳﻬﺎﻱ ﻧﻮ و ﺁﻛﺒﻨﺪ, ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﻮﻝ ﺭا اﺯ ﻛﺠﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ( اﺳﻜﻨﺎﺳﻬﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﺎﭖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ)?اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده