پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام ایا وجود درازه هایی کرم مانند و زرد رنگ در قسمتی از اسپرم ها مشکلی دارد

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده