پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اثر نیکولای گوگل

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اثرنیکولای گوگل) (اثر نیکولای گوگل) ()