پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام 'چند ساله که خواب نمیبینم میخوام بدونم دلیلش چیه و چیکار کنم که خواب ببینم

1 پاسخ 1

سلام خواب ندیدن دلیل بر سلامت خیال شماست کسی که کمتر دچارسوء ظن میشةخواب دیدنش کم میشه بسیاری درگىر سوء ظن هستن و خواب حیوانات وحشی و خوابهای پریشان میبینن ان شالله سعی کنین با پوشیدن لباس تقوا ب جایی برسین که هر روز خواب خوش ببینین و چه بسا خوابهای خبر دهنده از گذشته و آینده در پناه حق باشین


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده