پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام من دختر ٢٦ ساله اى هستم که خودش رو گم کرده من آلمان زندگى میکنم و متاسفانه راجب خودم هیچى نمیدونم و نمیدانم چرا پیدا کردن خودم برام خیلى جنجال دار شده واقعا منتظر خودمم ولى کدام خود نمیدانم

1 پاسخ 1

سلام هرجا که هستی وضو بگیر رو ب بیت الحرام بایست رازو نیاز و عبادت کن تا بدانی که هستی و برای چه آمدی درسکوت و تاریکی شب بیدارشو و رو ب درگاه بنشین ساکت باش و صدای قلبت را بشنو روزى تو در تاریکی بطن مادر فقط صدای یک قلب آرامت میکرد و آن روزگار مثل حالا مولایی بالای سرت بود و روزی میرساند روزی هم خواهی مرد و باز به سکوت و تاریکی میرسی آنجا هم جز تو و خدا کسی نخواهد بود! کسی که عمرش رو تو تاریکی و سکوت رازو نیازو عبادت کرده خودش رو پیدا کرده و فهمیده کیه! دیگه قبر واسش وحشتناک نیست بلکه یه بطنیه واس تولد دوباره! در پناه حق باشین


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده