پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام دیگر عدس

1 پاسخ 1

مچک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نام دیگر عدس) (اسم دیگر عدس) (نام دیگرعدس) () (نام دیگر عدس ) (نام ديگر عدس) (نام دیگر عدس)