پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام،اگرمردی بخواهددربیابان،بدون داشتن سندازدواج ویاحلقه،ویاهرچیزکاغذی ...ک مربوط ب ازدواج باشد،متاهل بودن خودراثابت کند،اون مردچیکاربایدبکند؟(مثال:زن برای ثابت کردن همین موضوع میتواندمقداری شیرازسینه خوددوشیده ،ومتاهل بودن خودراثابت کند)اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده