پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ببخشید اینو می پرسم خجالت می کشم از خانواده یا کس دیگری بپرسم می خواستم بدونم هنگام انجام غسل آیا قسمت آلت و پشت آن راهم باید باشستن قسمت چپ و راست بدن بشوریم ویا در شستن قسمت راست کل آن را بشوریم و در شستن قسمت چپ بدن هم کل آن را بشوریم؟

1 پاسخ 1

در هنگام غسل کردن اینکه گفته میشود ابتدا نیمه راست بدن, سپس نیمه چپ ان شسته شود, به این معنا نیست که بدن را به دو نیم تبدیل کرده و موقع غسل نباید از خط معین انطرف تر رفت , بلکه مثلا هنگام شستن قسمت راست مقداری از سمت چپ هم شسته میشود,


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()