پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا هنگام انجام غسل اشکال دارد کمی از آبی که داریم با آن قسمت راست را می شوییم به قسمت چپ بدن بریزد؟

1 پاسخ 1

نه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()