پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


صیغه موقت با دختری که بر اساس سکس غیر شرعی و بارداری و سقط بکارت خود را از دست داده و حالا توبه کرده از گذشته خود بدون اجازه پدر دختر و صورت صیغه هم به این صورت باشد که خود پسر دختر متن را بخوانند به فارسی روان آیا این صیغه درست است؟ مرجع پسر آیت الله خامنه ای و مرجع دختر صادق روحانی استاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صیغه موقت)