پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام آیا ،فرزندان ،می ،تواند ،به، پدر و مادر ،خمس ،بدهند؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده