پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام کسی در خانواده ما هست که پول نزول می دهد. خوردن مال همچنین فردی چه حکمی دارد؟ یعنی زمانی که به منزل این فرد می رویم باید چه کنیم؟ چندین بار سعی کرده ام به منزل این فرد نروم، ولی آنقدر اصرار کرده اند که در رودربایستی گیر کرده ام و در منزل این فرد هم نتواسنتم چیزی نخورم ولی سعی کردهام کمتر بخورم. حالا که خورده ام چه کنم؟ دعایی، ذکری هست که بتوانم جبران کنم؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده