پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کلمه نفی عربی؟

1 پاسخ 1

سلام علیکم در زبان عربی دو واژه شبیه به هم داریم : 1) نفی : یعنی اینکه بگوییم اینطوری نیست یا بعبارت دیگر چیزی را منفی کنیم مثلا بگیم : نرفت - نخورد و ... 2) نهی : در مقابل امر کردن است یعنی کسی را از انجام کاری بازداریم مثل : نخور نرو و ...


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده