پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

زرنیخ


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سولفید آرسنیک) (سولفید ارسنیک) (سولفيد آرسنيك) (سولفیدآرسنیک) (سولفيد ارسنيك) (سولفيدآرسنيك) ( سولفید آرسنیک) (نام سولفید آرسنیک) (سولفید آرسنیک ) (ارسنیک سولفید) ()