پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام آیا ارتباط داشتن با پسری که شاید قبلا بینمون صمیمیتی بوده ولی الان صرفا صحبت ها کاملا روتین و روزمره و از روی عادت یباشد در عین حال که ما اهل خدا و نماز و روزه هستیم و مذهبی و توبه کردیم که حدمونو بدونیم و حتی برای تقرب الهی همدیگر را تشویق میکنیم بازهم ااشکال دارد و حرام است؟

1 پاسخ 1

اگر نیتتون ازدواجه از طریق خانواده ها قدم پیش بگذارید وگرنه همیشه در خلوت دو نامحرم نفر سوم شیطانه ، از حضرت یوسف که بالاتر نیستید، اگر خدا نگهش نمیداشت به گناه می افتاد و در رابطه ی دو نامحرم دختر بیشتر آسیب می بینه پس شما بیشتر حواست رو جمع کن


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده