پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خانم من فقط از طریق کلامی و صحبت های تحریک آمیز ارضاء میشه ولی از نظر اسلام صحبت کردن هنگام جماع جایز نیست و موجب لالی فرزند میشود پس من چکار کنماولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جماع از پشت رن) (بعد از جماع)