پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام شوهرم۳۲ساله است ومدام قرص ارامبخش کاونازپام مصرف میکردروزی ۳عدد سرخودمیخورد,بعدگذاشت کنارمجددا شروع کرده یک ماهیه دوباره مصرف میکنه روزی۳/۴عددوچندبارتشنج کردوبعدازهوشیاری چیزی بخاطر نمی اوردوازرفتن به دکترامتناع میکند,.چطورمیتوانم ترکش دهم وچه مدت طول میکشه تاترک کنه ؟دوروزه نخورده تشنج کرده وکلی عرق میکنه چکار میتوانم انجام دهم تادرمنزل بهبودپیداکندترک کندچه مراقبتایی بایدانجام دهم؟

1 پاسخ 1

یا به بهانه بیماری برای خودتون ایشون با خودتون به دکتر ببرید یا بایک پزشک هماهنگ کنید ایشون به منزل بیان. بهترین راه متقاعد کردن ایشون ازطربق فردی هست که روی ایشون نفوذ زیادی دارن. پدرمادر خواهر برادر دوست خود شما به این قضیه قطعا اگاهترید این روش معمولا 90درصد جواب میدهد.موفق باشید


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده