پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


به دلیل دفع گاز وضوهایم مکررا باطل می شود می توانم نماز جماعت بخوانم؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده