پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر با فرض اینکه نمیدانیم حتما قبل از عقد باید مهریه مشخص شود و خود دختر هم با اصرار مهریه نخواهد و دختر را عقد کنیم الان حکم چیست؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده