پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام من روی پیشونیم و جلوی موهام وقتی از حمو میام پوست پوست میشه جوری که وقتی روی پیشونیم دست میکشم انگار پوستم خشکه ولی بعد از چند ساعت هم موهام هم پیشونیم چرب میشه و پوسته هاش زیاد میشن, لطفا راهنماییم کنید چیکار کنماولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده