پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ربات سطح مریخ

1 پاسخ 1

مقاله پهپادها به خارج از کره زمین سفر میکنند را مطالعه کنید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده