پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با توجه به افزایش جراحی های زیبایی در سنوات اخیر و مضرات و اشکالاتی که بر این جراحی ها مترتب است حکم شرعی انجام جراحی زیبایی چیست؟ آیا صرفا برای تعدیل اعضای صورت می توان مضرات آنرا به جان خرید و مبادرت به انجام آن نمود یا خیراولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده