پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


هر يک از افرادي که براي دست يافتن به هدفي در پي پيشي گرفتن از ديگرانند

1 پاسخ 1

رقیب


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده