پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام مدتی است که با یک خانوم جهت امر ازدواج اشنا شدهذام و ایشان از نظر خانواده بنده مورد تایید هستند ولی هنوز با خانواده خود در این مورد صحبتی نکرده اند وبعلت اینکه بنده سابقه ازدواج قبلی دارم میترسنددایشان حدود ساعته سه صبح خوابی دیده اند که بنده در منزل و اتاق ایشان بوده ام و باهم مشغول حرف بوده ایم ناگهان پدر ایشان وارد می شوند و دختر پشت در را میگیرد که پدرشان وارد نشوند و به بنده اصرار میکنند که در حمام پنهان شوم ولی بنده ممانعت میکنم و با اصرار فراوان در حمام میروم وپدر دخنر در را باز کرده و‌وارد حمام شده و یقه اینجانب را میگرد ولی بدون درگیری فیزیکی من را به داخل هال برده و نشسته و باهم خیلی عادی صحبت میکنیم و‌دختر هم می اید و در کنار من می نشیند تعبیر این خواب چیست؟ با تشکراولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()